Από ylikonet

σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, με την επίδρασησύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, με την επίδρασησύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, με την επίδρασησύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, με την επίδρασησύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, με την επίδρασησύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, με την επίδρασησύρεται … More Από ylikonet